Offshore forpleiningstjenester

Aramark er en ledende aktør innen offshore forpleining, og leverer tjenester til noen av de største aktørene på norsk sokkel.

Våre tjenesteområder

Offshore forpleining

Aramark er markedslederen som alltid setter kvalitet og sikkerhet først, og legger vår stolthet i å forvandle arbeidsstedet til et fristed hvor måltidene alltid har noe ekstra, rommene er rene og tøyet nyvasket. . 

Renhold

Aramark leverer kvalitetsrenhold på innretningene og sørger for at det er estetisk rent i fellesområder, lugarer og ellers i innredningen. 

Mat

Aramark tilbereder og serverer sunne og næringsrike måltider. Vi serverer måltider 365 dager i året og legger vår ære i å gi våre gjester en stor smaksopplevelse.  

Helikopter på offshore rigg
Kokk som bidrar til god forpleining

Aramark er en stødig og trygg forpleiningsleverandør

Norsk Offshore Catering AS ble etablert i 1995 der formålet var å levere offshore cateringtjenester på norsk sokkel. I 2024 er navnet Aramark Norge.
Nesten 30 år senere har vi levert offshore cateringtjenester til flere titalls mobile enheter på norsk sokkel.

Våre stillingskategorier er i hovedsak:

  • Renholdsoperatører
  • Kokker
  • Forpleiningssjefer

Våre gjester som jobber offshore lever under spesielle forhold og tilbringer ofte lange perioder i arbeid. Vi bidrar til å gjøre forholdene bedre gjennom å skape trygghet og god komfort.

Vi sørger for at måltidene er noe å glede seg til. Når man i tillegg blir møtt av et smil, har rene rom og får levert nyvasket tøy, så er det litt enklere å være opplagt til en produktiv dag.

Hva er forpleining?

Tidligere definisjon var «virksomhet i forbindelse med bespisning av militært personell».

Med forpleining menes nå i tillegg virksomhet som tilbyr bespisning og overnatting for anleggs- eller offshorearbeidere.

Stillingskategoriene er i hovedsak renholdsoperatører og kokker.

Hvorfor Aramark?

Aramark er en pålitelig og fleksibel partner som gjennomfører etter avtale. Vi ønsker å bygge et langsiktig samarbeid med våre kunder og vet vi må fortjene tilliten.
Vi er stolte over tilbakemeldingene vi får fra våre gjester, og er glade for at kundeundersøkelsene viser en veldig høy tilfredshet. 

Forpleiningspersonell offshore

Vi reduserer energiforbruk, utslipp og avfall ved å:

 

I

Redusere bruk av kjemikalier

I

Minimere matavfall og bruk av lokale råvarer

I

Bruke miljøvennlige rengjøringsmidler

I

Bruke biologisk nedbrytbare artikler

I

Fokusere på digitale løsninger

Helse, miljø og sikkerhet er en av grunnpilarene i vår daglige drift. I Aramark måler vi all aktivitet opp mot vårt miljøfotavtrykk og bestreber i alle sammenhenger å holde dette så lite som mulig. Gjennom vår miljøbevissthet har vi kontinuerlig fokus på alle aspekter ved våre tjenesteleveranser.

Vil du jobbe hos oss?